ikona-menu.png, 1,8kB

Jak postupovat při dopravní nehodě

Jak jednoduše postupovat? Nejdříve oficiální návod policie České republiky:

Řidiči, domluvte se!

U všech nehod být nemusíme, chceme být tam, kde jde o život a zdraví.

Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od 1. 1. 2009) pro řidiče?

Informační karta 1Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR pokud:
1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100.000 Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad),
2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopr. značce apod.)1)

Policii ČR volejte pokud:
a) není splněna některá z výše uvedených podmínek
b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.

Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1,2,3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný protokol.

1) Pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič, nebo jiná fyzická, či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.)

NEZAPOMEŇTE!

Informační karta 2Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě2) podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.

2) Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny

POTOM STAČÍ ZAVOLAT SPOLEČNOST IBK expert s.r.o. - tel. 608 817 255 nebo 731 154 751.

Informační karta ke stažení